CultuurContactpunt Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media
 
U bent hier: CJSM > cultuur > CultuurContactpunt > publicaties
 
 
logo Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
portaal Vlaamse overheid

Publicaties

Cover "EU Cultuurprogramma 2007-2013: inspirerende voorbeelden"EU Cultuurprogramma 2007-2013: inspirerende voorbeelden

Deze publicatie biedt een overzicht van 7 jaar Belgische deelname aan het Europese Cultuurprogramma (2007-2013), met een selectie van Europese projecten met deelname vanuit Vlaanderen ter inspiratie en illustratie voor culturele en creatieve organisaties met Europese samenwerkingsambities. U kunt deze brochure gratis downloaden (nieuw venster) of schriftelijk aanvragen.

 

3 stappen naar een toegankelijk Europees Cultuurprogramma (2007-2013)

In samenwerking met haar internationale CCP-collega’s, heeft CCP Vlaanderen een samenvatting gemaakt van het noodzakelijke stappenplan op weg naar een Europese subsidie en een geslaagde internationale samenwerking. Ten eerste ‘een goed projectidee’, ten tweede ‘een doeltreffende internationale samenwerking’ en ten derde ‘een sterk steunaanvraagdossier’. U kunt deze brochure gratis downloaden (PDF) of schriftelijk aanvragen.

 

Inspirerende Voorbeelden 2009 - 2010 - Europese en internationale culturele samenwerking met Vlaanderen

Met haar nieuwste brochure “Inspirerende Voorbeelden 2009 - 2010, Europese en internationale culturele samenwerking met Vlaanderen” (PDF, 5,14 MB) brengt CCP Vlaanderen voorbeelden van Vlaamse culturele organisaties die in de afgelopen 2 jaar een internationaal cultureel samenwerkingsproject hebben kunnen realiseren met steun van de Europese Unie,  in het kader van het Cultuurprogramma (2007-2013).

Zo is Collegium Vocale Gent gedurende drie jaar ambassadeur voor Europa en zijn het Vlaams- Nederlands huis deBuren, Passa Porta, Moussem, Buda Kunstencentrum, het Kaaitheater, Q-O2, Via Lactea vzw en Constant vzw verantwoordelijk als projectleider, terwijl nog vele andere Vlaamse organisaties als partner optreden in een internationaal samenwerkingsproject.

 

Deze brochure is de tweede editie van een tweejaarlijks initiatief van CCP Vlaanderen, met als streefdoel om eind 2013 een overzicht te kunnen bieden van zeven jaar Belgische/Vlaamse participatie aan het Cultuurprogramma (2007-2013). Een schriftelijke exemplaar kan op aanvraag bezorgd worden.

 

Best Practice 2007-2008 - Samenwerking met België / Vlaanderencover brochure Best Practice 2007-2008 EU Cultuurprogramma (2007-2013)

In de brochure ‘Best Practice 2007-2008’ (PDF, 3,08 MB) wordt de Europese en internationale culturele samenwerking met België en meer bepaald met Vlaanderen in het kader van het EU Cultuurprogramma (2007-2013) toegelicht. Met deze informatie hoopt het CultuurContactpunt Vlaanderen bij te dragen tot de bekendmaking, de verspreiding en de promotie van kwaliteitsvolle samenwerking tussen internationale culturele organisaties, in artistieke projecten die gerealiseerd zijn met de steun van de Europese Commissie.

 

Deze brochure verzamelt de gegevens van de Belgische / Vlaamse deelname in 2007 en 2008. Het is de eerste editie van een tweejaarlijks initiatief, met als einddoel u een overzicht te bieden van zeven jaar participatie aan het Cultuurprogramma (2007-2013).
De digitale versie van de brochure kunt u hier gratis downloaden. De papieren versie is uitgeput.

 

Publieksbereik en de toekomst van Creatief Europa

In het kader van de voorbereidingen van het Creatief Europa programma, dat het huidige Cultuurprogramma (2007-2013) zal vervangen in de volgende Europese financiële periode (2014 tot 2020), verrichtte het Europese Expert Netwerk voor Cultuur (EENC) op vraag van DG EAC een onderzoek naar de rol van publieksbereik (audience building) (nieuw venster).

Het rapport presenteert relevante trends en voorbeelden in verschillende culturele sectoren en verstrekt aanbevelingen aan de Europese instellingen over de wijze waarop het publieksbereik kan bevorderd worden op Europees niveau. Het onderzoek betrof een steekproef in 12 verschillende lidstaten met in totaal 28 cases van gevarieerde benaderingen, organisaties, geografische locaties, doelgroepen en meer.

 

Intercultural Dialogue as an Objective in the EU Culture Programme (2007-2013)

Interculturele dialoog is één van de drie doelstellingen van het Cultuurprogramma (2007-2013). Met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe Cultuurprogramma na 2014 werd in de studie "Intercultural Dialogue as an Objective in the EU Culture Programme (2007-2013) (PDF op website Platform for Intercultural Europe)" nagegaan hoe de projecten die momenteel door het Cultuurprogramma (2007-2013) ondersteund worden met interculturele dialoog omgaan.

 

Culture in Motion

Let’s set culture in motion. Als toemaatje van de internationale conferentie "Culture in Motion" op 15 en 16 februari 2011, kunt u de gelijknamige brochure in het Engels, Frans of Duits downloaden (nieuw venster). Een scala aan inspirerende Europese projecten worden hierin voorgesteld, met getuigenissen van toegewijde Europese cultuurwerkers. Zij tonen aan dat culturele Europese samenwerking meer is dan een simpele optelsom.

 

Joining the Dots

De laatste decennia is de artistieke praktijk steeds internationaler geworden. Steeds meer Vlaamse kunstenaars vinden hun weg naar het buitenland. En meer dan ooit vinden ook buitenlandse makers in Vlaanderen en Brussel een vruchtbare uitvalsbasis om hun eigen werk te maken en te tonen. Tegelijk is de vraag zeer pertinent wat de verschillende beleidsniveaus én de sector zelf kunnen doen om de internationale dimensie van de artistieke praktijk nog sterker te dynamiseren. Welke elementen zijn de basis van een duurzaam internationaal cultuurbeleid? Hoe kan het bestaande instrumentarium hiertoe aangewend of aangevuld worden? Deze vragen staan centraal in de publicatie 'Joining the Dots, bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid' (PDF, website IBK).

 

Media Art and Digital Culture in Flanders, Belgium

Het Engelstalige handboek "Media Art and Digital Culture in Flanders, Belgium" (PDF, website IBK) wil extra de aandacht vestigen op de vele toonaangevende kunstenaars en initiatieven in Vlaanderen die met succes nationaal en internationaal werken in het brede veld van mediakunst en digitale cultuur.

 

What’s Special?

RESEO, het Europese netwerk voor opera en dans educatie, publiceert een boek over opera, dans en muziek voor en met personen met een handicap. U kunt het boek aanvragen via RESEO (nieuw venster).

 

Studie over de bijdrage van cultuur tot lokale en regionale ontwikkeling

De meerwaarde van cultuur in de economische en toeristische ontwikkeling van Europese steden en regio’s is gekend, maar nog weinig is geweten over de bijdrage van cultuur in het regionaal beleid en de Europese eenmaking. Met de "Studie over de bijdrage van cultuur tot lokale en regionale ontwikkeling" (nieuw venster), aan de hand van meer dan 50 praktijkvoorbeelden, wil de Europese Commissie de aandacht vestigen op de bijzondere bijdrage van de culturele en de creatieve sector tot het Europese cohesiebeleid sinds 2000.

 

Manifest voor Creativiteit en innovatie

Op 12 november 2009 hebben de Ambassadeurs van het jaar het “Manifest voor creativiteit en innovatie in Europa” (PDF - nieuw venster) overhandigd aan de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso. Het manifest is een van de belangrijkste uitkomsten van het Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie 2009. Het document is het resultaat van een collectief werk van vooraanstaande Europese persoonlijkheden op het gebied van cultuur, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en design.

 

Study on the impact of culture on creativity - 07/2009

Deze studie maakt deel uit van de acties in het kader van het EU Jaar van Creativiteit en Innovatie en de uitvoering van de gezamelijke Europese Agenda voor Cultuur.

 

Hoogtepunten uit de Culture in motion conference & European Culture Forum 2009 

Sinds 2007 onderneemt de E.C. jaarlijks een grootscheeps initiatief om de dialoog met het culturele veld te versterken en om de gunstige en duurzame invloed van cultuur op de Europese maatschappij en haar burgers uit te dragen en te bevorderen.

 

Van 28 tot 30/09/2009 namen meer dan 900 geïnteresseerde culturele actoren deel aan het evaluatiemoment Cultuur 2000 - Cultuurprogramma (2007-2013) (nieuw venster), het forum rond de stand van zaken mbt de EU agenda voor Cultuur en tal van artistieke activiteiten, waaronder de uitreiking van de EU Prijs voor Literatuur.

 

A European Agenda for Culture in a globalizing world

Op 10 mei 2007 heeft de Europese Commissie haar Communicatie voorgesteld: 'A European agenda for culture in a globalizing world' (PDF), waarin zij haar visie weergeeft over de rol van cultuur in de Europese Unie. Hiermee wil de E.C. cultuur prominenter op de Europese agenda plaatsen en meer aandacht vragen voor cultuur bij de andere beleidsdomeinen.

 

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van mei 2007 en op de website van de Europese Commissie (nieuw venster).
De E.C. geeft een brochure uit ‘Crossing Borders - Connecting Cultures - the EU Culture programme (2007-2013)’. Deze brochure is beschikbaar in het Engels en Frans en kan gratis via het CCP aangevraagd worden.

Het DG Cultuur heeft ook een 'groen nummer' voor vragen van culturele operatoren: 02 296 65 99.

 

Verslag van de officiële lancering Cultuur (2007-2013) - Bozar 03/03/07

Op 3 maart 2007, tijdens het kunstenfestival BRXL BRAVO, heeft de Europese Commissie officieel het nieuwe Cultuur (2007-2013) programma voorgesteld. Bij deze gelegenheid werd iedereen uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de impact, de zichtbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van het nieuwe Europese subsidieprogramma.

 

Ruim 250 geïnteresseerden uit de internationale culturele sector namen deel aan dit boeiende debat. Vooral de nood aan een heldere communicatie met het Uitvoerend Agentschap van de E.C. en de behoefte aan langetermijn-ondersteuning kwamen ter sprake, alsook voorstellen om het actuele programma technisch te verfijnen en inhoudelijk bij te sturen.

 

Met dit initiatief, dat de E.C. jaarlijks wenst te herhalen, wil de E.C haar wens kenbaar maken om de dialoog met het culturele veld te versterken en om de gunstige en duurzame invloed van cultuur op de lokale en de Europese maatschappij te bevorderen.