Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Facebook SARC op Twitter

In de kijker RSS

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 9

21/12/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 9 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 21 december 2016 - jaargang 6, nr. 9
 

Adviezen Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

16/12/2016

De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 16 december 2016 adviezen uit bij de Beleidsbrief Cultuur, de Beleidsbrief Jeugd en over het besluit lokaal cultuurbeleid (Cultuurconnect).
  Adviezen Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 

Adviezen Algemene Raad

12/12/2016

De SARC-Algemene Raad bracht op 9 en 12 december 2016 advies uit over het actieplan cultuur en onderwijs, over het ‘minidecreet cultuur en jeugd’ en over het Groenboek Bestuur.
 Adviezen Algemene Raad
 

Advies over het reglement ‘subsidies pilootprojecten waarderen’

9/12/2016

De SARC-Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht op 9 december 2016 advies uit bij het reglement ‘subsidies pilootprojecten waarderen’
 Advies reglement (PDF)
 

Advies over het besluit inzake vaststelling van de voorwaarden voor subsidie beleidsfocus topsport

9/12/2016

De SARC-Vlaamse Sportraad bracht op 9 december 2016 advies uit over het besluit inzake vaststelling van de voorwaarden voor subsidie beleidsfocus topsport
 Advies besluit beleidsfocus topsport (PDF)
 

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het Mediadecreet – radio

6/12/2016

Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte op dinsdag 6 december 2016 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties.
 Activiteiten
 

Advies over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen

25/11/2016

Op 10 november 2016 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media, advies uit over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen.
 Advies over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 8

25/11/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 8 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 25 november 2016 - jaargang 6, nr. 8
 

Aanstelling hoofd secretariaatspersoneel Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

28/10/2016

De Vlaamse Regering heeft op 28/10/2016 beslist Gaëtan Poelman met ingang van 1 januari 2017 toe te laten tot de proeftijd in de graad van hoofd van het secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De proeftijd bedraagt 6 maanden.
 secretariaat SARC
 

Advies ontwerpbesluit vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

27/10/2016

Op 25 oktober bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het ontwerp van besluit vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
 advies ontwerpbesluit vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (PDF)
 

Advies ontwerpbesluit lokaal en provinciaal jeugdbeleid

27/10/2016

Op 25 oktober bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het ontwerp van besluit lokaal en provinciaal jeugdbeleid.
 advies ontwerpbesluit lokaal en provinciaal jeugdbeleid (PDF)
 

Advies Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen

27/10/2016

Op 24 oktober 2016 bracht de Algemene Raad advies bij het voorontwerp van decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
 advies Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 7

21/10/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 7 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 21 oktober 2016 - jaargang 6, nr. 7
 

Advies Programmadecreet 2017

21/10/2016

Op 18 oktober 2016 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
 advies Programmadecreet 2017 (PDF)
 

Advies over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

21/10/2016

Op 6 oktober gaf de Vlaamse Sportraad een positief advies aan het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.
 advies over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (PDF)
 

Advies over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet vzw ’de Rand’

21/10/2016

Op 6 oktober 2016 bracht de Algemene Raad advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet vzw ‘de Rand’.
 advies over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet vzw ’de Rand’ (PDF)
 

Advies over de hefboomnota cultuurspreiding

21/10/2016

Op 6 oktober 2016 bracht de SARC-Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij de nota cultuurspreiding.
 advies over de hefboomnota cultuurspreiding (PDF)
 

Advies over klimaatmaatregelen voor cultuur, jeugd en media

21/10/2016

Op 6 oktober 2016 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media advies uit over klimaatmaatregelen voor de sectoren cultuur, jeugd en media.
 Advies over klimaatmaatregelen voor cultuur, jeugd en media (PDF)
 

Advies bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie

21/10/2016

Op 3 oktober 2016 bracht de Algemene Raad advies uit bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie
 advies bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie (PDF)
 

Advies over het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

21/10/2016

Op bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen.
 advies over het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF)
 

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft de radio-omroeporganisaties

21/10/2016

Op 15 september 2016 bracht de Sectorraad Media advies uit bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft de radio-omroeporganisaties.
 advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft de radio-omroeporganisaties (PDF)
 

Advies bij het ontwerpbesluit kwaliteitsstandaard risicovechtsporten

21/10/2016

Op 30 augustus 2016 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit bij het voorontwerp van besluit ‘erkenning kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten’
 advies bij het ontwerpbesluit kwaliteitsstandaard risicovechtsporten (PDF)
 

SARC volledig samengesteld

21/10/2016

Op 15 juli 2016 begon de SARC aan een nieuwe mandaatsperiode met een nieuwe samenstelling. Leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad, de Sectorraad Media en vijf leden van de Algemene Raad werden toen benoemd door de bevoegde Vlaamse ministers Philippe Muyters en Sven Gatz.
 samenstelling