Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Facebook SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies bij het nieuwe Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

14/02/2017

De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 14 februari 2017 advies uit bij het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 Advies bij het nieuwe Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (PDF)
 

Advies bij het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

13/02/2017

De SARC-Algemene Raad bracht op 13 februari 2017 advies uit bij het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
 Advies bij het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (PDF)
 

Toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet

1/02/2017

Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, bracht op dinsdag 17 januari in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.
 Activiteiten
 

Advies ondersteuning bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur

1/02/2017

De Vlaamse Sportraad bracht op 20 januari 2017 advies bij het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.
 Advies ondersteuning bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur (PDF)
 

Advies n.a.v. evaluatie Kunstendecreet

1/02/2017

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht op 13 januari 2017 advies uit n.a.v. de evaluatie van het Kunstendecreet.
 Advies n.a.v. evaluatie Kunstendecreet (PDF)
 

Adviezen Sectorraad Media

31/01/2017

De SARC-Sectorraad Media bracht op 31 januari 2017 advies uit bij het frequentiebesluit particuliere radio-omroeporganisaties en bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep.
 Adviezen Sectorraad Media
 

Briefadvies bij het vierde Topsportactieplan (TSAP IV)

24/01/2017

De SARC-Vlaamse Sportraad bracht op 24 januari 2017 een briefadvies uit het bij het vierde Topsportactieplan Vlaanderen (TSAP IV).
 Briefadvies bij het vierde Topsportactieplan (TSAP IV) (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 9

21/12/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 9 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 21 december 2016 - jaargang 6, nr. 9
 

Adviezen Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

16/12/2016

De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 16 december 2016 adviezen uit bij de Beleidsbrief Cultuur, de Beleidsbrief Jeugd en over het besluit lokaal cultuurbeleid (Cultuurconnect).
  Adviezen Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 

Adviezen Algemene Raad

12/12/2016

De SARC-Algemene Raad bracht op 9 en 12 december 2016 advies uit over het actieplan cultuur en onderwijs, over het ‘minidecreet cultuur en jeugd’ en over het Groenboek Bestuur.
 Adviezen Algemene Raad
 

Advies over het reglement ‘subsidies pilootprojecten waarderen’

9/12/2016

De SARC-Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht op 9 december 2016 advies uit bij het reglement ‘subsidies pilootprojecten waarderen’
 Advies reglement (PDF)
 

Advies over het besluit inzake vaststelling van de voorwaarden voor subsidie beleidsfocus topsport

9/12/2016

De SARC-Vlaamse Sportraad bracht op 9 december 2016 advies uit over het besluit inzake vaststelling van de voorwaarden voor subsidie beleidsfocus topsport
 Advies besluit beleidsfocus topsport (PDF)
 

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het Mediadecreet – radio

6/12/2016

Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte op dinsdag 6 december 2016 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties.
 Activiteiten
 

Advies over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen

25/11/2016

Op 10 november 2016 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media, advies uit over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen.
 Advies over het rapport van het participatief publiek debat over de eindtermen (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 8

25/11/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 8 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 25 november 2016 - jaargang 6, nr. 8