Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Facebook SARC op Twitter

In de kijker RSS

Nieuwe samenstelling SARC

18/07/2016

De Vlaamse Regering benoemde op 15 juli 2016 de voorzitter, de onafhankelijke deskundigen voor de Algemene Raad en de leden van de sectorraden van de SARC. Bekijk de actuele samenstelling van de SARC.
 Nieuwe samenstelling SARC
 

Adviezen van de Algemene Raad over aanvullende financiering en de gereglementeerde boekenprijs

18/07/2016

De Algemene Raad brengt advies uit bij het witboek aanvullende financiering in de cultuursector en het ontwerp van decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekprijs
 adviezen Algemene Raad
 

Adviezen van de Vlaamse Sportraad over de georganiseerde sportsector en veiligheid van sportwedstrijden en -evenementen

18/07/2016

De Vlaamse Sportraad brengt advies uit bij de uitvoeringsbesluiten van het decreet georganiseerde sportsector en het decreet over veiligheid van voetbalwedstrijden en andere sportevenementen
 adviezen Vlaamse Sportraad
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 6

18/07/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 6 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 18 juli 2016 - jaargang 6, nr. 6
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 5

24/06/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 5 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 24 juni 2016 - jaargang 6, nr. 5
 

Advies bij de conceptnota 'Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap'

22/06/2016

De Sectorraad Media brengt op eigen initiatief advies uit bij de conceptnota van Vlaams minister Sven Gatz over de toekomst van het radiolandschap.
 advies bij de conceptnota 'Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 4

18/05/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 4 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 18 mei 2016 - jaargang 6, nr. 4
 

Nieuwe samenstelling SARC in 2016

12/05/2016

De SARC vernieuwt de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Dit gebeurde eerder al in 2008 en in 2012.
Via onderstaande link leest u meer over de oproep voor

Onafhankelijke deskundige leden (Algemene Raad of een van de sectorraden)
Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (voor een van de sectorraden)

De inschrijvingen zijn afgesloten op 12 juni 2016.
 

Advies over het beleidsrelevant onderzoek in de sportsector

21/04/2016

De SARC-Vlaamse Sportraad bracht op eigen initiatief een advies uit over het beleidsrelevant onderzoek in de sportsector. Dit advies is ontstaan naar aanleiding van de stopzetting van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en de toekomstige beslissing over de financiering van sportwetenschappelijk onderzoek.
 advies over het beleidsrelevant onderzoek in de sportsector (PDF)
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 2

1/04/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 2 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 1 april 2016 - jaargang 6, nr. 2
 

Nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 1

12/02/2016

De nieuwsbrief SARC jg 6, nr. 1 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 12 februari 2016 - jaargang 6, nr. 1
 

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen in het beleidsveld media

1/02/2016

Op 20 januari 2016 bracht de Sectorraad Media advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen in het beleidsveld media.
 advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen in het beleidsveld media (PDF)
 

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel

1/02/2016

Op 14 januari 2016 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel.
 advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel (PDF)
 

Adviezen Vlaamse Sportraad

15/12/2015

Op 11 december 2015 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en bracht ze ook advies uit bij de wijziging van het GES-decreet.
 advies bij het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (PDF)
 advies bij de wijziging van het GES-decreet (PDF)
 

Advies over de nota "Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen"

15/12/2015

Op 20 november 2015 bracht de Algemene Raad van de SARC advies uit over de nota "Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen".
 advies over de nota "Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen" (PDF)