Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media
 
U bent hier: CJSM > sport
 
portaal Vlaamse overheid

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

In de kijker RSS

Symposium "ethiek in de sport" op 16.10

16/09/2014

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) organiseert op donderdag 16 oktober 2014 een symposium over ‘ethiek in de sport’. Het symposium vormt de afsluiter van een overheidsopdracht en staat stil bij het vijfjarig bestaan van ICES. Je bent die namiddag van harte welkom in de congresruimtes van ‘de zebrastraat’ te Gent. Het symposium is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan uiterlijk tot en met 9 oktober.
 meer informatie over het symposium "ethiek in de sport"
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 7, nr. 8

8/09/2014

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 7, nr. 8 van 8 september 2014 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 8 september 2014 - jaargang 7, nr. 8
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Sporten met een gerust hart

5/09/2014

Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren aan. Sportclubs die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label ‘Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen’. Door ondersteuning van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. Voor dit bedrag kunnen telkens 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is.
 meer info op de website Gezond Sporten
 persmededeling "Sporten met een gerust hart" - 5 september 2014 (PDF - nieuw venster)
 

Vlaams minister van Sport en Gert Vande Broek verlengen samenwerking

1/08/2014

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zal opnieuw kunnen rekenen op de expertise van Gert Vande Broek. De goede ervaringen uit de afgelopen bestuursperiode zorgden ervoor dat beide elkaar snel vonden.
 persbericht "Vlaams minister van Sport en Gert Vande Broek verlengen samenwerking" - 31/07/2014 (PDF)
 

Verdeling bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Media nieuwe Vlaamse Regering

29/07/2014

Op 25/7/2014 hebben de ministers van de nieuwe Vlaamse Regering de eed afgelegd in het Vlaams Parlement voor de regeerperiode 2014-2019. De bevoegde ministers voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media zijn Sven Gatz (Cultuur, Media en Jeugd) en Philippe Muyters (Sport).
 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 

Cijfers dopingcontroles tweede kwartaal 2014

16/07/2014

De cijfers en statistieken van het tweede kwartaal 2014 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Adviezen Vlaamse Sportraad

8/07/2014

Op 26 juni 2014 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over:
- het wijzigend samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding;
- het voorontwerp van decreet houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.
Op 3 juli 2014 bracht de Vlaamse Sportraad, in samenwerking met de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV), ook advies uit over het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport (EPAS).
 bekijk de adviezen van de Vlaamse Sportraad
 

Sporten: ethisch verantwoord? Lancering eindrapport over ethiek in de sport

2/07/2014

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) voerde samen met vier universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB) van juni 2012 tot en met juni 2014 een overheidsopdracht uit in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met als titel: "Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld".
 Eindrapport "Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld" (PDF - nieuw venster)
 Persbericht "Sporten: ethisch verantwoord? Lancering eindrapport over ethiek in de sport" - 2 juli 2014 (PDF - nieuw venster)
 

Sponsorship wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise verlengd

27/06/2014

Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met de professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise met minstens 2 jaar verlengd tot eind 2016. Ook de Vlaamse overheid verlengt haar jaarlijkse ondersteuning voor 2015.
 website Topsport Vlaanderen - Baloise (nieuw venster)
 

Wijzigingen Participatiedecreet vanaf 1 juli van kracht

25/06/2014

Op 9 mei keurde de Vlaamse Regering de aanpassing van het uitvoeringsbesluit bij het Participatiedecreet goed. Het gewijzigde uitvoeringsbesluit treedt, samen met het aangepaste decreet, in werking op 1 juli 2014. De wijzigingen versterken de transversaliteit en de structurele aandacht voor kansengroepen en optimaliseren de uitvoering van het decreet.
 overzicht van de wijzigingen binnen het Participatiedecreet (nieuw venster)
 meer info over het Participatiedecreet (nieuw venster)