Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact
 
U bent hier: CJSM > sport
 

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

 

In de kijker RSS

Rusland en nog 5 andere landen niet langer WADA-conform

20/11/2015

Deze week woonde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters als Europees vertegenwoordiger de vergaderingen bij van de Foundation Board van het Wereld Antidoping Agentschap WADA. Mede door de recente onthullingen over Russische atleten werden tijdens de meetings in Colorado Springs een aantal beslissingen genomen, met onmiddellijk effect voor de internationale sporters. Ook Brussel en de Duitstalige Gemeenschap kregen huiswerk mee.
 persbericht "Rusland en nog 5 andere landen niet langer WADA-conform" - 19/11/2015 (PDF)
 

Project lokale monitoring

17/11/2015

Op 7 december 2015 geven het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, BLOSO, VVSG en de lokale besturen de aftrap voor een (ver)nieuw(d)e monitoring van het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het project lokale monitoring wil de fundamenten leggen voor een monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid. Doel is een set van indicatoren samen te stellen en dit te vertalen in een concreet plan om de nodige data te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten. De Studiedienst van de Vlaamse Regering, Stedenbeleid en het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn partners in dit project.

Lokale actoren (politiek, beleid en praktijk) uit het sport-, jeugd- en cultuurbeleid kunnen op 7 december samen met geïnteresseerden uit de sectoren en het Vlaamse beleid een eerste input leveren over de inhoud van die lokale monitoring. Aan welke cijfers is er behoefte? Wat zijn interessante indicatoren? Wat zijn prioriteiten? Welke aandachtspunten mogen we niet uit het oog verliezen?
 meer informatie over het project lokale monitoring (nieuw venster)
 schrijf je in voor het startmoment over het project lokale monitoring (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief SARC jg 5, nr. 10

13/11/2015

De nieuwsbrief SARC jg 5, nr. 10 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 13 november 2015 - jaargang 5, nr. 10
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 8, nr. 10

9/11/2015

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 8, nr. 10 van 9 november 2015 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 9 november 2015 - jaargang 8, nr. 10
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief Gezond Sporten jg. 3, nr.5

6/11/2015

De nieuwsbrief Gezond Sporten, jg. 3, nr. 5, van 5 november 2015, werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Gezond Sporten van 5 november 2015 - jaargang 3, nr. 5 (nieuw venster)
 inschrijven nieuwsbrief Gezond Sporten (nieuw venster)
 

Cijfers dopingcontroles derde kwartaal 2015

6/11/2015

De cijfers en statistieken van de dopingcontroles van het derde kwartaal 2015 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn.
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Studiedag Participatiesurvey 2014

3/11/2015

Op 4 december 2015 presenteren de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de eerste resultaten van de Participatiesurvey 2014 op een studiedag in De Bijloke in Gent.

Tussen januari en november 2014 werd een representatief staal van 3965 Vlamingen uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Deze survey kwam tot stand via een unieke samenwerking tussen vier Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid. De resultaten werden verwerkt in twee boeken en bieden een inzicht in het hedendaagse participatiegedrag van de Vlaming en verschuivingen over de laatste jaren. Op 4 december zullen deze boeken evenals de webtools die werden ontwikkeld om eigenhandig cijfers op te vragen, worden voorgesteld.

Al wie een actuele kijk wenst op het participatiegedrag van Vlamingen en zich afvraagt of de Vlaming nu meer dan wel minder is gaan participeren het voorbije decennium, of sporters cultuur minnen dan wel mijden, of jongeren zich nog begeven buiten de virtuele wereld enz. kortom iedereen die inzicht wenst in participatie en drempels en hefbomen tot participatie, zal zijn gading vinden op deze studiedag. We hopen op 4 december dan ook tal van actoren werkzaam in of met interesse in het brede veld van cultuur, jeugd, media en sport te verwelkomen.
 studiedag Participatiesurvey 2014 (nieuw venster)
 inschrijven studiedag Participatiesurvey 2014 (nieuw venster)
 

Evaluatie multifunctionele voetbalstadions

26/10/2015

De Vlaamse regering besliste op 4 april 2014 om aan zes voetbalclubs en één stad een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion met maatschappelijke return. Het gaat om een totale investering van 8 miljoen euro. Hieraan koppelde de regering de voorwaarde dat de projecten moeten blijven voldoen aan de gestelde criteria en gerealiseerd moeten worden tegen de voorziene datum. De resultaten van de rapportering van het najaar 2015 werden vrijdag 23 oktober 2015 door minister van Sport Philippe Muyters aan de Vlaamse regering voorgesteld.
 persbericht "Evaluatie multifunctionele voetbalstadions" - 23/10/2015 (PDF)
 meer over multifunctionele voetbalstadions
 

Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

22/10/2015

Op 20 oktober 2015 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Sportraad en Sectorraad Media advies uit over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016.
 advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (PDF)
 

Advies over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies: gevolgen voor de sportsector

22/10/2015

Op 16 oktober 2015 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies en de gevolgen hiervan voor de sportsector.
 advies over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies: gevolgen voor de sportsector (PDF)
 

Beleidsbrief Sport 2015-2016

21/10/2015

De Beleidsbrief Sport 2015-2016 met de beleidsprioriteiten van Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters is beschikbaar.
 beleidsbrief Sport 2015-2016 (PDF)
 beleidsdocumenten en regelgeving
 

Advies bij de conceptnota ’Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’

13/10/2015

Op 2 oktober 2015 bracht de Algemene Raad - in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media - advies uit bij de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’.
 advies bij de conceptnota ’Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’ (PDF)
 

Advies over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

18/09/2015

Op 18 september 2015 bracht de Algemene Raad van de SARC i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad advies uit over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.
 advies over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies (PDF)
 

Advies bij het omvormingsdecreet Sport

3/09/2015

Op 25/8/2015 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit bij het omvormingsdecreet Sport.
 advies bij het omvormingsdecreet Sport (PDF)