Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact                                                                                                                     
 
U bent hier: CJSM > sport
 

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

 

In de kijker RSS

Nieuwsbrief SARC jg 5, nr. 4

15/04/2015

De nieuwsbrief SARC jg 5, nr. 4 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 15 april 2015 - jaargang 5, nr. 4
 

Vanaf 1 april verandert er wat bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1/04/2015

Vanaf 1 april verandert er wat bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaVanaf 1 april 2015 vormen de Agentschappen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en Kunsten, Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media één organisatie. Een nieuw Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met een nieuwe organisatiestructuur en huisstijl.
 Meer informatie over het nieuwe Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 8, nr. 4

30/03/2015

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 8, nr. 4 van 30 maart 2015 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 30 maart 2015 - jaargang 8, nr. 4
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in kwaliteitsvolle zwembadinfrastructuur

23/03/2015

Vandaag bestaat er een acute nood aan nieuwe investeringen in onze Vlaamse zwembaden. Bovendien is het belangrijk dat de infrastructuur conform blijft met de steeds strenger wordende milieuwetgeving en de evolutie in het zwemgedrag van de Vlaming. De Vlaamse regering wil deze problematiek dan ook snel aanpakken en keurde vandaag een oproep goed, waarbij ze 10 miljoen euro ter beschikking stelt om renovatie- en nieuwbouwprojecten een financiële impuls te geven.
 persbericht "Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in kwaliteitsvolle zwembadinfrastructuur" - 20/03/2015 (PDF)
 lees meer over de projectoproep
 

Topsport Vlaanderen-Baloise kan ook in 2015 op Vlaamse Regering rekenen

13/03/2015

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trekt dit jaar 500.000 euro uit voor werkingskosten bij het wielerteam Topsport Vlaanderen-Baloise. Het succesvolle wielerproject gaat intussen al zijn 22ste jaar in.
 persbericht "Topsport Vlaanderen-Baloise kan ook in 2015 op Vlaamse Regering rekenen" (PDF)
 Wielerploeg Topsport Vlaanderen-Baloise (nieuw venster)
 

Advies over de inbedding van de SARC in het departement voor culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM

3/03/2015

Op 27 februari 2015 bracht de Algemene Raad advies uit over de inbedding van de SARC in het departement voor culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM.
 advies over de inbedding van de SARC in het departement voor culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM (PDF)
 

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de diverse decreten houdende subsidiëring van de lokale besturen

3/03/2015

Op 27 februari 2015 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad advies uit bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de diverse decreten houdende subsidiëring van de lokale besturen.
 advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de diverse decreten houdende subsidiëring van de lokale besturen (PDF)
 

Studieopdracht supportersbetrokkenheid

26/02/2015

Naar aanleiding van een motie in 2013 liet de minister van Sport een studieopdracht uitschrijven over hoe voetbalsupporters via aandeelhouderschap nauwer betrokken zouden kunnen worden bij het bestuursbeleid van hun club. Het eindrapport "Studieopdracht supportersbetrokkenheid" werd op 12 februari 2015 in de commissie Sport voorgesteld.
 eindrapport "Studieopdracht supportersbetrokkenheid" (nieuw venster)
 

SPORT MET GRENZEN vernieuwd

20/02/2015

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) heeft samen met een enthousiaste werkgroep de SPORT MET GRENZEN instrumenten herwerkt. De instrumenten hebben nog steeds als doel om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op een laagdrempelige en doelgerichte manier aan te pakken.
 website SPORT MET GRENZEN (nieuw venster)
 

Nieuw Vlaams Antidopingbeleid: efficiënt en klantvriendelijk

17/02/2015

Op 1 januari 2015 is de nieuwe werelddopingcode (WADA-code 2015) van kracht gegaan. De Vlaamse antidopingregelgeving werd in functie van deze code herschreven en vrijdag door de Vlaamse Regering goedgekeurd en bekrachtigd. Vlaanderen is nu helemaal klaar met het nieuwe regelgevend kader, dat vanaf 31 maart 2015 in werking treedt. Tijd om de sportwereld te informeren en samen werk te maken van de omzetting in de praktijk.
 persbericht "Nieuw Vlaams Antidopingbeleid: efficiënt en klantvriendelijk" - 15/02/2015 (PDF)
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Transitie Sport: naar een vernieuwd Agentschap Sport Vlaanderen

13/02/2015

Op 6/2/2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van een Agentschap Sport Vlaanderen goedgekeurd. Alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken i.v.m. het sportbeleid worden tegen 1/1/2016 samengebracht in één Agentschap Sport Vlaanderen. De diensten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media die het sportbeleid behartigen, waaronder ook NADO Vlaanderen en Sportinfrastructuur, zullen integreren in het nieuwe agentschap. Administrateur-generaal Philippe Paquay van BLOSO is de coördinator van het transitietraject.
 meer info over de transitie Sport (nieuw venster)
 

Resultaten van de dopingcontroles door NADO Vlaanderen in 2014

5/02/2015

In 2014 voerde NADO Vlaanderen in totaal 2447 (2333 in 2013) dopingtests uit in Vlaanderen, waarvan 1704 (1543 in 2013) binnen wedstrijdverband, 621 (640 in 2013) buiten wedstrijdverband en 122 (150 in 2013) in fitnesscentra. Binnen wedstrijdverband werden in 3,7% (3,6% in 2013) van de tests dopingpraktijken vastgesteld. Buiten wedstrijdverband werden er bijna geen dopingpraktijken vastgesteld, terwijl in de fitnesscentra een steeds meer verontrustend percentage van 37,7% (19,3% in 2013) dopingpraktijken werd opgetekend.
 dopingcijfers en statistieken van 2014 (PDF)
 Persmededeling "Resultaten van de dopingcontroles door NADO Vlaanderen in 2014" - 5 februari 2015 (PDF)
 

Advies over het voorontwerp van besluit houdende uitvoering van het gewijzigde Antidopingdecreet

16/01/2015

Op 19 december 2014 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over het voorontwerp van besluit houdende uitvoering van het gewijzigde Antidopingdecreet.
 advies over het voorontwerp van besluit houdende uitvoering van het gewijzigde Antidopingdecreet (PDF)
 

Subsidieoproep voor evenementen breed sportaanbod wordt verdergezet

14/01/2015

Ook in 2015 kiest de Vlaamse minister van Sport ervoor om blijvend in te zetten op sportpromotie via het ondersteunen van sportpromotionele evenementen. De toekenningscriteria werden aangepast, rekening houdend met het toenemend aantal aanvragen die bij de verschillende oproepen de voorbije jaren werden ingediend. De uiterste indiendatum voor evenementen, die plaatsvinden tussen 1 juli 2015 en 31 december 2015, wordt vervroegd naar 15 maart 2015.
 meer informatie over evenementen ter promotie van een breed sportaanbod