Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media
 
U bent hier: CJSM > sport
 
portaal Vlaamse overheid

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

 

In de kijker RSS

Eerste zwembad door publiek-private samenwerking opent de deuren in Westerlo

19/12/2014

In het weekend van 19 tot en met 21 december organiseert de gemeente Westerlo een openingsweekend voor de opening van het zwembad De Beeltjens. Iedereen krijgt de mogelijkheid het nieuwe zwembad te bezichtigen. Vanaf 27 december 2014 kunnen zwemmers er hun eerste baantjes trekken. De gloednieuwe sportinfrastructuur werd gerealiseerd via een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) onder impuls van en dankzij subsidiëring van de Vlaamse overheid.
 persbericht "Eerste zwembad door publiek-private samenwerking opent de deuren in Westerlo" - 19/12/2014 (PDF)
 Vlaams Sportinfrustructuurplan
 

Uitreiking Vlaams Sportjuweel en Vlaamse Prijs voor Sportverdienste

12/12/2014

Op 11 december 2014 werden het Vlaamse Sportjuweel en de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste uitgereikt. Het Vlaamse Sportjuweel ging naar snelschaatser Bart Swings. Frauke Dirickx mocht de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste in ontvangst nemen. De Vlaamse Sportraad ondersteunde de jurering van deze Vlaamse Sportprijzen.
 lees het motiveringsverslag van de Vlaamse Sportprijzen 2014
 

Nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 10

12/12/2014

De nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 10 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 12 december 2014 - jaargang 4, nr. 10
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 7, nr. 11

2/12/2014

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 7, nr. 11 van 2 december 2014 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 2 december 2014 - jaargang 7, nr. 11
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Gebundelde adviezen over de beleidsnota’s CJSM

26/11/2014

Op 26 november 2014 bracht de SARC de gebundelde adviezen over de beleidsnota’s CJSM uit.
 gebundelde adviezen over de beleidsnota’s CJSM (PDF)
 

Op zoek naar verbindingen tussen Cultuur, Jeugd, Sport en Media: een analyse van de beleidsnota’s 2014-2019

26/11/2014

Op 21 november 2014 bracht de Algemene Raad van de SARC een analyse van de beleidsnota’s 2014-2019, "Op zoek naar verbindingen tussen Cultuur, Jeugd, Sport en Media" uit.
 op zoek naar verbindingen tussen Cultuur, Jeugd, Sport en Media: een analyse van de beleidsnota’s 2014-2019 (PDF)
 

Advies over de beleidsnota Sport 2014-2019

26/11/2014

Op 14 november 2014 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over de beleidsnota Sport 2014-2019, "Door samenspel winnen".
 advies over de beleidsnota Sport 2014-2019 (PDF)
 

Geef je pijn een plaats: campagne ten behoeve van slachtoffers en na(ast)bestaanden van ’historisch’ misbruik

17/11/2014

Geef je pijn een plaats. Bel of mail 1712.Op 17 november 2014 start de Hulplijn 1712 met een campagne in het kader van de aanpak van ’historisch’ misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. De bespreking van onderzoeksrapporten over deze thematiek in het Vlaams Parlement resulteerde in een resolutie met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om slachtoffers te erkennen en te ondersteunen. Uit een analyse van de gemelde oproepen vorig jaar bij 1712 blijkt dat historisch geweld en misbruik zich situeert in scholen, internaten, jeugdhulpvoorzieningen, pleeggezinnen, de psychiatrie en in vrijetijdssectoren (jeugdbewegingen, sportkampen...). Het aanbod richt zich dus ook op slachtoffers van geweld of misbruik in een sportcontext of sportsetting.
 meer informatie vind je op de website Gezond Sporten (nieuw venster)
 website 1712 (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief Gezond Sporten jg. 2, nr.6

12/11/2014

De nieuwsbrief Gezond Sporten, jg. 2, nr. 6, van 12 november 2014, werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Gezond Sporten van 12 november 2014 - jaargang 2, nr. 6 (nieuw venster)
 inschrijven nieuwsbrief Gezond Sporten (nieuw venster)
 

Voetballen in regenboogveters

6/11/2014

Pro League en Proximus League zetten met de regenboogcampagne de strijd tegen homofobie in de verf. Ploegen uit de 1ste en 2de klasse geven dit weekend de aftrap van de regenboogcampagne. Door een wedstrijd met regenboogveters te spelen, willen de clubs hun steun uitspreken voor de strijd tegen homofobie. Ook de supporters worden opgeroepen om getooid in regenboogkleuren naar de wedstrijden af te zakken. De campagne zal via de sociale media gevoerd worden onder de overkoepelende hashtag #footballplus.
 meer info over voetballen in regenboogveters
 

Beleidsnota’s Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2014-2019

28/10/2014

De beleidsnota’s Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor de regeerperiode 2014-2019 werden geagendeerd op de Vlaamse Regering en zijn overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Het is de weergave van de beleidsvisie van de minister voor de gehele legislatuur en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement.
 beleidsdocumenten Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 

Cijfers dopingcontroles derde kwartaal 2014

24/10/2014

De cijfers en statistieken van de dopingcontroles van het derde kwartaal 2014 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn.
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Advies bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

21/10/2014

Op 14 oktober 2014 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad advies uit bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015.
 advies bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (PDF)
 

Investeren in een ethisch sportklimaat

16/10/2014

Op donderdag 16 oktober 2014 vond het symposium ‘Ethiek in de sport’ plaats in Gent. Het symposium was opgebouwd rond het vijfjarig bestaan van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en het voltooien van de studie over ethiek in de sport, die ICES uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid. De onderzoekers maakten vanuit hun bevindingen een koppeling naar de praktijk via een aantal instrumenten, waaronder een ethisch management brochure, een workshop rond ethisch begeleiden, instrumenten voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een handleiding over ethische criteria waar sportclubs op kunnen inzetten.
 persbericht "Investeren in een ethisch sportklimaat" - 16/10/2014 (PDF)
 meer info over het symposium ‘Ethiek in de sport’ op de website Gezond Sporten (nieuw venster)
 

Veel goede moed aan Thomas Van der Plaetsen

2/10/2014

“Wij betreuren dat de voorlopige schorsing volgens de WADA-procedure nu samenvalt met de vaststelling van teelbalkanker bij Thomas Van der Plaetsen. Dit is een heel ongelukkige gebeurtenis. We wijzen graag op het recht van de atleet om een hoorzitting aan te vragen om de voorlopige schorsing te herzien. Intussen wensen we Thomas heel veel goede moed en een spoedig herstel van de geplande operatie,” aldus NADO Vlaanderen.
 Persmededeling NADO Vlaanderen "Veel goede moed aan Thomas Van der Plaetsen" - 2 oktober 2014 (PDF)
 

Video procedure dopingcontrole

29/09/2014

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht. Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.
 video procedure dopingcontrole (nieuw venster)
 meer informatie op de website Dopinglijn (nieuw venster)