Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media
 
U bent hier: CJSM > sport
 
portaal Vlaamse overheid

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

In de kijker RSS

Cijfers dopingcontroles tweede kwartaal 2014

16/07/2014

De cijfers en statistieken van het tweede kwartaal 2014 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 7

10/07/2014

De nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 7 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 10 juli 2014 - jaargang 4, nr. 7
 

Adviezen Vlaamse Sportraad

8/07/2014

Op 26 juni 2014 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over:
- het wijzigend samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding;
- het voorontwerp van decreet houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.
Op 3 juli 2014 bracht de Vlaamse Sportraad, in samenwerking met de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV), ook advies uit over het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport (EPAS).
 bekijk de adviezen van de Vlaamse Sportraad
 

Sporten: ethisch verantwoord? Lancering eindrapport over ethiek in de sport

2/07/2014

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) voerde samen met vier universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB) van juni 2012 tot en met juni 2014 een overheidsopdracht uit in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met als titel: "Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld".
 Eindrapport "Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld" (PDF - nieuw venster)
 Persbericht "Sporten: ethisch verantwoord? Lancering eindrapport over ethiek in de sport" - 2 juli 2014 (PDF - nieuw venster)
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 7, nr. 7

30/06/2014

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 7, nr. 7 van 30 juni 2014 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 30 juni 2014 - jaargang 7, nr. 7
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Sponsorship wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise verlengd

27/06/2014

Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met de professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise met minstens 2 jaar verlengd tot eind 2016. Ook de Vlaamse overheid verlengt haar jaarlijkse ondersteuning voor 2015.
 website Topsport Vlaanderen - Baloise (nieuw venster)
 

Wijzigingen Participatiedecreet vanaf 1 juli van kracht

25/06/2014

Op 9 mei keurde de Vlaamse Regering de aanpassing van het uitvoeringsbesluit bij het Participatiedecreet goed. Het gewijzigde uitvoeringsbesluit treedt, samen met het aangepaste decreet, in werking op 1 juli 2014. De wijzigingen versterken de transversaliteit en de structurele aandacht voor kansengroepen en optimaliseren de uitvoering van het decreet.
 overzicht van de wijzigingen binnen het Participatiedecreet (nieuw venster)
 meer info over het Participatiedecreet (nieuw venster)
 

Multimove succesformule voor motorische ontwikkeling van jonge kinderen

21/05/2014

Multimove voor kinderen. Een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderenMultimove voor Kinderen is een project dat kinderen tussen 3 en 8 jaar prikkelt om gevarieerd te bewegen. Het programma biedt heel wat beweegactiviteiten en tools en tips voor sportclubs, lokale sportdiensten, scholen en ouders. Een evaluatie van Multimove wijst uit dat het programma haar effect niet mist: voor kinderen die een Multimove activiteit volgen, gaat hun motorische ontwikkeling er duidelijk op vooruit.
 persbericht "Multimove succesformule voor motorische ontwikkeling van jonge kinderen" - 21/05/2014 (PDF)
 website Multimove (nieuw venster)
 

Jaarverslag Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2013

19/05/2014

Wilt u weten wat het departement in 2013 gerealiseerd heeft? Lees het nu in het Jaarverslag Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2013 . Het toont de realisatie van de doelstellingen van het ondernemingsplan 2013 en geeft een beeld van heel wat transversale en flankerende acties aansluitend bij de taken van het departement. Ten slotte geeft het een overzicht van subsidiëring en ondersteuning door het departement.
 Lees het Jaarverslag Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2013 (nieuw venster)
 

De SARC stelt zijn Jaarverslag 2013 voor

6/05/2014

Het Jaarverslag 2013 van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) geeft een overzicht van de samenstelling en de werkzaamheden van de vier sectorraden en de Algemene Raad. Er wordt ook aandacht besteed aan de doorwerking van adviezen.

2013 was een uiterst interessant en boeiend jaar. Maar liefst 41 adviezen werden bezorgd aan ministers en kabinetten. Deze adviezen werden voorbereid in 52 vergaderingen met een aanwezigheidspercentage van 76%. Verder werd er veel aandacht besteed aan de voorbereiding van een stevig Memorandum 2014-2019, dat de waarde van cultuur, jeugd, sport en media in de verf zet en de toekomstige beleidsmakers met duidelijke aanbevelingen inspireert.
 lees het jaarverslag 2013 van de SARC (PDF)
 

Vlaanderen zet hoog in op gezond en ethisch sporten

29/04/2014

Sporten is gezond, tenminste als je een aantal voorwaarden in acht neemt. Dat is niet zo evident als het klinkt, daarom zet de Vlaamse overheid mee in op gezond en ethisch sporten. Ben je fysiek geschikt om een bepaalde sport uit te oefenen? Hoe behandel je en vooral hoe voorkom je sportletsels en aandoeningen? Hoe speel je het spel eerlijk? Hoe zorg je dat grenzen gerespecteerd worden? Met andere woorden: hoe creëer je de beste omstandigheden zodat sporten écht gezond is voor lichaam én geest. Met het nieuwe decreet Gezond en Ethisch Sporten wil minister Muyters informatie en tools leveren aan alle sporters, clubs, sportdiensten, organisatoren van sportevenementen en federaties in Vlaanderen. De nadruk ligt op informeren en sensibiliseren, eerder dan verplichten en sanctioneren.
De sportsector, sportwetenschappers en -artsen verzamelden vandaag in het ALM congrescentrum in Antwerpen voor een studiedag rond het nieuwe decreet. Het doel: inspiratie opdoen en samen nadenken over hoe je een decreettekst kan vertalen naar de praktijk.
 persbericht "Vlaanderen zet hoog in op gezond en ethisch sporten" - 29 april 2014 (PDF - nieuw venster)
 meer info over de studiedag Gezond en ethisch sporten
 

Vlaamse minister van Sport subsidieert bovenlokale sportinfrastructuur

25/04/2014

19 lokale en provinciale besturen krijgen een subsidie van de Vlaamse Regering voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject op bovenlokaal niveau. Vlaanderen heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor deze pilootprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, die tegen 2018 moeten gerealiseerd zijn. De Vlaamse minister van Sport, wil dat lokale en provinciale besturen nauwer samenwerken en een inhaalbeweging in gang zetten wat betreft het aanbod van (bovenlokale) sportfaciliteiten. Hiermee streeft de minister ook naar een betere kwaliteit van sportvoorzieningen die bovendien méér burgers bereiken.
 persbericht "Vlaamse minister van Sport subsidieert bovenlokale sportinfrastructuur" - 25/04/2014 (PDF)
 meer informatie over bovenlokale sportinfrastructuur
 

Cijfers dopingcontroles eerste kwartaal 2014

16/04/2014

De cijfers en statistieken van het eerste kwartaal 2014 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn
 website Dopinglijn