Sport - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media
 
U bent hier: CJSM > sport
 
portaal Vlaamse overheid

Sport

Websites Vlaamse overheid

 

In de kijker RSS

Cijfers dopingcontroles derde kwartaal 2014

24/10/2014

De cijfers en statistieken van de dopingcontroles van het derde kwartaal 2014 werden gepubliceerd op de website Dopinglijn.
 website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Advies bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

21/10/2014

Op 14 oktober 2014 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad advies uit bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015.
 advies bij voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (PDF)
 

Investeren in een ethisch sportklimaat

16/10/2014

Op donderdag 16 oktober 2014 vond het symposium ‘Ethiek in de sport’ plaats in Gent. Het symposium was opgebouwd rond het vijfjarig bestaan van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en het voltooien van de studie over ethiek in de sport, die ICES uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid. De onderzoekers maakten vanuit hun bevindingen een koppeling naar de praktijk via een aantal instrumenten, waaronder een ethisch management brochure, een workshop rond ethisch begeleiden, instrumenten voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een handleiding over ethische criteria waar sportclubs op kunnen inzetten.
 persbericht "Investeren in een ethisch sportklimaat" - 16/10/2014 (PDF)
 meer info over het symposium ‘Ethiek in de sport’ op de website Gezond Sporten (nieuw venster)
 

Nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 8

10/10/2014

De nieuwsbrief SARC jg 4, nr. 8 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 lees de nieuwsbrief SARC van 10 oktober 2014 - jaargang 4, nr. 8
 

Nieuwsbrief Sport voor Allen jg 7, nr. 9

7/10/2014

De nieuwsbrief "Sport voor Allen", jg. 7, nr. 9 van 6 oktober 2014 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.
 nieuwsbrief Sport voor Allen 6 oktober 2014 - jaargang 7, nr. 9
 inschrijven nieuwsbrief "Sport voor Allen" (nieuw venster)
 

Veel goede moed aan Thomas Van der Plaetsen

2/10/2014

“Wij betreuren dat de voorlopige schorsing volgens de WADA-procedure nu samenvalt met de vaststelling van teelbalkanker bij Thomas Van der Plaetsen. Dit is een heel ongelukkige gebeurtenis. We wijzen graag op het recht van de atleet om een hoorzitting aan te vragen om de voorlopige schorsing te herzien. Intussen wensen we Thomas heel veel goede moed en een spoedig herstel van de geplande operatie,” aldus NADO Vlaanderen.
 Persmededeling NADO Vlaanderen "Veel goede moed aan Thomas Van der Plaetsen" - 2 oktober 2014 (PDF)
 

Video procedure dopingcontrole

29/09/2014

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht. Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.
 video procedure dopingcontrole (nieuw venster)
 meer informatie op de website Dopinglijn (nieuw venster)
 

Sporten met een gerust hart

5/09/2014

Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren aan. Sportclubs die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label ‘Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen’. Door ondersteuning van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. Voor dit bedrag kunnen telkens 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is.
 meer info op de website Gezond Sporten
 persmededeling "Sporten met een gerust hart" - 5 september 2014 (PDF - nieuw venster)
 

Vlaams minister van Sport en Gert Vande Broek verlengen samenwerking

1/08/2014

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zal opnieuw kunnen rekenen op de expertise van Gert Vande Broek. De goede ervaringen uit de afgelopen bestuursperiode zorgden ervoor dat beide elkaar snel vonden.
 persbericht "Vlaams minister van Sport en Gert Vande Broek verlengen samenwerking" - 31/07/2014 (PDF)
 

Verdeling bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Media nieuwe Vlaamse Regering

29/07/2014

Op 25/7/2014 hebben de ministers van de nieuwe Vlaamse Regering de eed afgelegd in het Vlaams Parlement voor de regeerperiode 2014-2019. De bevoegde ministers voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media zijn Sven Gatz (Cultuur, Media en Jeugd) en Philippe Muyters (Sport).
 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media